Pousada Estalagem Shambala: -23.096630, -44.957800