Serra da Capivara National Park: -8.780670, -42.480380