Shimanto/Kuruson River (Shikoku): 33.097458, 132.801715